Rett til vurdering og rett til nødvendig helsehjelp

Dersom du er henvist til Revmatismesykehuset skal du innen 10 virkedager, etter at henvisningen er mottatt hos oss, få svar om du har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten eller ikke. Vurderingen skal skje på grunnlag av henvisningen. 

Dersom du vurderes til å ha rett til nødvendig helsehjelp, skal du samtidig informeres om tidspunkt for når utredning eller behandling senest skal settes i gang. Denne fristen, som er en juridisk frist, skal settes ut fra faglig forsvarlighet.

Logo

Revmatismesykehuset AS
Magrethe Grundtvigsvei 6
2609 Lillehammer
Telefon: 61279500
Telefaks: 61279550
E-post: post(at)revmatismesykehuset.no

Gå til mobilversjonen