Rett til fornyet vurdering

Svaret på henvisningen som er sendt fra Revmatismesykehuset bygger på en medisinsk vurdering gjort av spesialist i Revmatologi. Dersom du er uenig i den vurderingen som er gjort og ønsker at din helsetilstand skal vurderes på nytt av en annen spesialist må en anmodning om det fremmes gjennom din fastlege. Fastlegen vil i så fall kunne sende en ny henvisning til spesialisthelsetjenesten. Du kan selv velge hvor henvisningen skal sendes, jfr. rett til fritt behandlingsvalg

Logo

Revmatismesykehuset AS
Magrethe Grundtvigsvei 6
2609 Lillehammer
Telefon: 61279500
Telefaks: 61279550
E-post: post(at)revmatismesykehuset.no

Gå til mobilversjonen