Personvern

Sykehuset skal sikre at dine helseopplysninger blir behandlet konfidensielt, samtidig som at de skal være tilgjengelig når det er nødvendig for å gi deg helsehjelp.
Du har rett til innsyn i egen journal. Den behandlingsansvarlige skal bistå deg ved slikt innsyn. Rett til innsyn i pasientjournal er omhandlet i pasientrettighetslovens § 5.1.

 

Logo

Revmatismesykehuset AS
Magrethe Grundtvigsvei 6
2609 Lillehammer
Telefon: 61279500
Telefaks: 61279550
E-post: post(at)revmatismesykehuset.no

Gå til mobilversjonen