Reiser til og fra utredning og behandling

Du og eventuelt din ledsager har rett til dekning av nødvendige utgifter når du må reise til og fra behandling. Hovedregelen er at du får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til og fra nærmeste behandlingssted. 

Du må selv legge ut aktuelle utlegg du har i forbindelse med reisen og sende oversikt over disse til Helseforetakenes senter for pasientreiser. Reiseregningsskjema med konvolutt får du hos oss.
Hvis du av helsemessige årsaker ikke er i stand til å ta rutegående transport, kan du få rekvisisjon for tilrettelagt pasientreise. Det er din behandler som skal vurdere behov og skrive rekvisisjon.
Ta kontakt med lokalt pasientreisekontor på telefon 91505515 for mer informasjon om tilrettelagt transport. Ytterligere informasjon kan du finne på www.helsenorge.no

 

Logo

Revmatismesykehuset AS
Magrethe Grundtvigsvei 6
2609 Lillehammer
Telefon: 61279500
Telefaks: 61279550
E-post: post(at)revmatismesykehuset.no

Gå til mobilversjonen