Reiser til og fra utredning og behandling

Du kan ha rett til å få dekket reiseutgifter når du reiser til og fra offentlig godkjent behandling

I utgangspunktet gjennomfører du reisen på egenhånd, og søker om godtgjørelse for reiseutgiftene i etterkant. Hovedregelen er at reisen dekkes med en fast sats per kilometer til det nærmeste stedet behandlingen kan gis. Du kan lese mer om pasientreiser og søke om reisedekning på helsenorge.no.

Hvis du av helsemessige årsaker trenger tilrettelagt transport, må du kontakte behandleren din for å få rekvisisjon til annen transport. Er det trafikale årsaker til at du ikke kan bruke offentlig transport, som for eksempel manglende transporttilbud på strekningen, må du kontakte Pasientreiser på telefon 915 05 515.

Ytterligere informasjon om pasientreiser kan du finne på helsenorge.no.»

 

Logo

Revmatismesykehuset AS
Magrethe Grundtvigsvei 6
2609 Lillehammer
Telefon: 61279500
Telefaks: 61279550
E-post: post(at)revmatismesykehuset.no

Gå til mobilversjonen