Pasientkurs

Pga Coronoaviruset er kurs, temadager utsatt i første omgang t.o.m uke 16

TEMADAGER OG POLIKLINISK REHABILITERING

Medisinsk behandling kan ikke avhjelpe alle helseproblemer. Ved kronisk eller langvarig sykdom er kunnskap og mestring av sykdommen ofte like viktig for å ha et så godt liv som mulig.

Vår kursavdelingen er et tilbud til pasienter og pårørende som ønsker mer kunnskap og kompetanse om sykdom og behandling og/eller hjelp til å endre livsstil for å mestre sykdom og fremme helse. Målet er at du får nok kunnskap til å kunne medvirke i egen behandlings- og rehabiliteringsprosess og til å kunne ta selvstendige valg (samvalg).

Du vil møte pasienter og pårørende som er i samme situasjon. Det gis muligheter for deling av refleksjoner og erfaringer, og i rehabiliteringstilbudet utarbeides egne mål og planer under veiledning av en fagperson.

Tilbudene er utarbeidet i et samarbeid mellom Brukerutvalget og fagpersoner på Revmatismesykehuset. Mer informasjon om temadager/rehabilitering under det enkelte tilbud.

For å delta er det nødvendig med henvisning fra fastlege eller spesialist.

Hvis du ikke møter, og ikke har gitt beskjed minst 24 timer i forveien, må du betale et gebyr på kr 1053.- Dette gjelder selv om du har frikort for egenandel.

Dagpasienter anbefales å parkere på Maihaugen, kr 40.- pr dag.
Har du spørsmål? Ta kontakt med kursavdelingen på telefon 400 25 946.

 

Logo

Revmatismesykehuset AS
Magrethe Grundtvigsvei 6
2609 Lillehammer
Telefon: 61279500
Telefaks: 61279550
E-post: post(at)revmatismesykehuset.no

Gå til mobilversjonen