Pasient- og brukerombud

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettsikkerhet overfor helsetjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene. Du kan henvende deg til pasient- og brukerombudet når du trenger råd og informasjon om dine rettigheter og hvis du har opplevelser og erfaringer som du ønsker råd i forhold til. Det finnes pasient- og brukerombud i hvert fylke. Se www.pasientombudet.no 

Logo

Revmatismesykehuset AS
Magrethe Grundtvigsvei 6
2609 Lillehammer
Telefon: 61279500
Telefaks: 61279550
E-post: post(at)revmatismesykehuset.no

Gå til mobilversjonen