Revmatismesykehuset AS et spesialsykehus for pasienter med revmatiske sykdommer

Vår primære oppgave er utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med revmatiske sykdommer. Vi har dessuten i oppgave å drive forskning, opplæring av pasienter og pårørende, og utdanning av helsepersonell. Vi bygger vår virksomhet på best tilgjengelige kunnskap og evaluerer kontinuerlig våre tjenester i samsvar med både brukernes og samfunnets behov. Sykehuset har ca 100 ansatte.

Revmatismesykehuset er en privat, ideell institusjon som har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset har videre avtale med Sykehuset Innlandet HF om å være hovedsenter for revmatologi i Oppland og Hedmark.

Sykehuset er heleid av Lillehammer sanitetsforening og er en N.K.S Kløverinstitusjon.  Sykehuset er medlem av hovedorganisasjonen Virke

Logo

Revmatismesykehuset AS
Magrethe Grundtvigsvei 6
2609 Lillehammer
Telefon: 61279500
Telefaks: 61279550
E-post: post(at)revmatismesykehuset.no

Gå til mobilversjonen