Revmatismesykehuset er CARF akkreditert!

CARF (Comission on Accreditation Facilities) CARF er en amerikansk non-profitt organisasjon som har utviklet et internasjonalt system for godkjenning/ akkreditering av virksomheter innen helse og rehabilitering. Systemet er utviklet i tett samarbeid med brukerorganisasjoner, og er et viktig kvalitetsstempel internasjonalt.

Revmatismesykehuset søkte akkreditering for sitt rehabiliteringstilbud, og

i begynnelsen av mai hadde Revmatismesykehuset besøk av representanter fra CARF som ledd i arbeidet med å bli akkreditert.

Det var tre intense dager hvor det ble gjennomført intervjuer med ansatte og pasienter, gjennomgang av sykehusets administrative og faglige prosedyrer og ikke minst dokumentasjon.

Sykehuset har ventet i spenning på om vi ble akkreditert eller ikke, og den 27. juni kom den gode nyheten om at vi var akkreditert for 3 år!
Akkrediteringen bekrefter et behandlingsprograms kvalitet, åpenhet og forpliktelse overfor pasienter.
Denne akkrediteringen er en betydelig anerkjennelse av sykehusets rehabiliteringstilbud.

 

 

 

Logo

Revmatismesykehuset AS
Magrethe Grundtvigsvei 6
2609 Lillehammer
Telefon: 61279500
Telefaks: 61279550
E-post: post(at)revmatismesykehuset.no

Gå til mobilversjonen