KORONAVIRUSET. INFORMASJON TIL PASIENTER OG VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE.

I pressemelding torsdag 12. mars ble det varslet driftstilpasninger ved Revmatismesykehuset. Dette gjøres for å sikre et medisinskfaglig forsvarlig tilbud til de som trenger det mest, lengst mulig, under den pågående Coronapandemien. 

Som følge av tilpasningene har vi sett oss nødt til å permittere en stor andel av våre ansatte fra og med mandag 16. mars.

Sengeposten er stengt inntil videre, men nyhenviste og øyeblikkelig-hjelp pasienter mottas fortsatt i poliklinikken. Vi har 4 senger til pasienter som behøver innleggelse som øyeblikkelig hjelp. Kontroller foregår hovedsakelig gjennom telefonkonsultasjon ved lege eller sykepleier. Nødvendig infusjonsbehandling gis også poliklinisk og i løpet av uke 12 er også psykolog i gang med videokonsultasjoner.

Når vi nå ser oss tvunget til å tilpasse driften for å takle den pågående pandemien, kan det for enkelte virke underlig at vi «bygger ned» vårt helsetilbud når det finnes et stort behov for helsehjelp. De fleste pasientkontaktene hos oss er planlagte, såkalt elektive, konsultasjoner. Dette betyr at de kan utsettes for en periode, men ved forverring av sykdom gis det tilbud om poliklinisk time hos lege.

Det beste tiltak under COVID-19 er «sosial distansering» - det vil si minimere kontakten mellom mennesker. For oss betyr det å redusere antall mennesker i sykehuset, i resepsjonen, i venterom og andre fellesareal. Gjennom disse tiltakene reduseres smittefaren og vi kan opprettholde nødvendig drift for våre pasienter som trenger det mest.
 
De som er permittert hos oss er oppfordret til å melde seg til tjeneste hos Sykehuset Innlandet og andre som melder behov for flere helsearbeidere. Flere har tatt oppfordringen, så på denne måten bidrar vi også til at andre kan opprettholde forsvarlig drift under denne unntakstilstanden. 

Vi ser fram til å komme i normal drift igjen når dette er over, inntil videre skal vi gjøre vårt for å opprettholde et faglig forsvarlig tilbud til våre pasienter!

Benedikt Philipp Wetzel
Administrerende direktør

Logo

Revmatismesykehuset AS
Magrethe Grundtvigsvei 6
2609 Lillehammer
Telefon: 61279500
Telefaks: 61279550
E-post: post(at)revmatismesykehuset.no

Gå til mobilversjonen