Medikamenter

Behandling med sykdomsmodifiserende medikamenter

Ved behandling med sykdomsmodifiserende medisiner, skal pasientene gå til regelmessige kontroller på fastlegens kontor. Minste kontrollopplegg ved behandling med DMARD's fremgår av skjema.

 

 

Preparat

Prøver

Intervall startfase

Intervall vedlikeholdsfase

Azatioprin, Imurel
Methotrexate, Emthexat

Hb, hvite, trombocytter, ALAT, (ASAT), ALP, kreatinin

2 uker (1 uke hos risikopasienter)

1 mnd etter 3 mnd.'s behandling med stabil dose. Ekstra kontroller ved doseøkning og interkurrent sykdom

Salazopyrin EN

Hb, hvite trombocytter, ALAT, kreatinin, urin stix

2 uker første 3 mnd

4 uke fra 3 til 6 mnd

3 mnd

Arava

Hb, hvite, trombocytter, ALAT, (ASAT), kreatinin, BT

2 uker første 6 mnd

6 – 8 uker

Enbrel, Humira, 
Remicade

Hb, hvite, trombocytter, ALAT, (ASAT), ALP, kreatinin

2 uker de første 3 mnd.

1 mnd

 

Tabellen er noe forenklet og gjelder for pasienter uten andre kompliserende faktorer. Kontrolloppleggene vurderes stadig og særlig for de nyeste stoffene, må man vente at opplegget kan forandres.

For alle preparatene kontrollerer man hematologiske verdier, leverfunksjon og nyrefunksjon. Salazopyrin gir sjelden bivirkninger dersom man har tålt det godt de første månedene. Andre preparater, som metotrexat, kan gi bivirkninger selv om man tidligere har brukt det i årevis uten problemer. Det er derfor viktig å følge kontrollopplegget.

Logo

Revmatismesykehuset AS
Magrethe Grundtvigsvei 6
2609 Lillehammer
Telefon: 61279500
Telefaks: 61279550
E-post: post(at)revmatismesykehuset.no

Gå til mobilversjonen