Lærings- og mestringstilbud

Sykehuset har ulike tilbud med fokus på mestring av kronisk sykdom.


KURS I LIVSSTYRKETRENING
Læring og mestringstilbud for personer med revmatisk sykdom og/eller sammensatte plager, som har en livssituasjon de ønsker å endre.

Langvarige sammensatte plager påvirker på forskjellig vis den enkeltes  livssituasjon. 
Livsstyrketreningskurset vil kunne inspirere deg til å få mer ut av hverdagen, til å mestre stress og belastninger på en mer konstruktiv måte.

Temaer vi jobber med:
Hvis kroppen kunne snakke…. Hvem er jeg?  Hva gir og hva tar energi?
Verdier. Samvittighet. Glede. Sorg. Sinne.
Det fokuseres på ressurser og muligheter som du har i deg selv og i dine omgivelser.

Praktiske opplysninger:
Hvert kurs varer i  4-5 måneder med 10 samlinger à 4 timer, gruppen består av 8-10 deltagere. Det forutsettes at du deltar på alle samlingene.
Kurset ledes av helsepersonell med videreutdanning i Livsstyrketrening.
Du trenger henvisning fra fastlege hvis du ikke er pasient ved Revmatismesykehuset. Kurs holdes fortløpende.
Pris/egenandel for hele kurset er kr 351.-
Kontaktperson er: Anne Svarstad, tlf. 40025944,
Mailadr.: anne.svarstad@revmatismesykehuset.no


HÅNDARTROSEKLINIKK.
En lærings- og mestringsdag for personer med håndartrose.
Smerter og bevegelsesinnskrenkninger er svært hemmende for utføring av hverdagsaktiviteter
Hensikten med dette tilbudet er å tilegne seg kunnskap for bedre å mestre hverdagen, med håndartrose.
Undervisningen foregår i gruppe på inntil 10 personer.
Undervisningen foretas av et tverrfaglig team bestående av ergoterapeut, lege, sykepleier, aktivitør og kostveileder.

Tema:
Fokus er på hendene. Siden undersøkelser viser at trening og aktivitet er beste tiltak, gjennomføres stavgang-tur og håndtrening.
Videre om vår kunnskap om sykdommen, medikamentell behandling og kost ved artrose.
Det gis informasjon om hjelpemidler, både ortopediske og utstyr til husholdning.
Det er fint om deltakerne deler erfaring med ulike hjelpemidler og andre tiltak med gruppa

Praktiske opplysninger:
Henvisning fra fastlegen eller revmatolog for å komme med.
Pris/egenandel kr 351,-
Det blir servert lunsj i spisesalen..
Ta med gode klær og godt fottøy (brodder) til stavgang/gåtur ute.
Det blir anledning til å kjøpe enkle, små hjelpemidler.

Ergoterapeutene v/ Revmatismesykehuset er ansvarlig for gjennomføring av tilbudet.
 

 

DIAGNOSEBASERTE UKESOPPHOLD

Logo

Revmatismesykehuset AS
Magrethe Grundtvigsvei 6
2609 Lillehammer
Telefon: 61279500
Telefaks: 61279550
E-post: post(at)revmatismesykehuset.no

Gå til mobilversjonen