Klagerett

Du har som pasient klagerett når du mener at du ikke har fått oppfylt dine pasientrettigheter Det kan klages både på at man ikke gis rett til behandling, og den fristen som er satt for når behandlingen senest skal påbegynnes. 

 

Fremgangsmåten er slik at du innen 4 uker kan klage til Fylkesmannen i eget fylke. Klagen skal sendes sykehuset som skal vurdere klagen og eventuelt omgjøre sin avgjørelse. Hvis du ikke får medhold skal klagen videresendes til Fylkesmannen.

Logo

Revmatismesykehuset AS
Magrethe Grundtvigsvei 6
2609 Lillehammer
Telefon: 61279500
Telefaks: 61279550
E-post: post(at)revmatismesykehuset.no

Gå til mobilversjonen