Henvisning

Pasienter mottas kun etter legehenvisning. Vurderingen av henvisningen foretas av en av overlegene innen 10 virkedager. Opplysningene i henvisningen er svært viktige fordi de danner grunnlag for vurderingen. På bakgrunn av opplysningene vurderes om det kan gis "rett til helsehjelp" og tidsgaranti for undersøkelsen, alternativ avslag. Tidsfaktoren er nærmere beskrevet under ventetid.

Begrepet revmatisk sykdom er svært vidt, og deles i inflammatoriske lidelser (f.eks revmatoid artritt), degenerative lidelser (artrose) og bløtdelsrevmatisme (f.eks fibromyalgi). Av kapasitetsmessige grunner må vi prioritere pasienter med mistanke om inflammatoriske lidelser.

Henvisningen må inneholde:

 • Klar problemstilling 
 • Relevante kliniske funn 
 • Relevante laboratoriefunn og røntgenresultater

Slike opplysninger er f.eks.

Ved mistanke om revmatoid artritt (leddgikt):

 • Er det hovne eller ømme ledd? I tilfelle hvilke ledd?
 • Er det morgenstivhet? Hvor lenge?
 • Akutt-fase parametre (SR/CRP)
 • Positiv antiCCP / revmafaktor?

  Ved mistanke om spondyloartritt:
   
 • Er det objektivt påvisbar ryggstivhet?
 • Er det ryggsmerter som bedres ved aktivitet og forverres i ro?
 • Har pasienten vevstype HLA-B-27?
 • Svar på MR undersøkelse av iliosacralledd, røntgen eller CT?

  Ved mistanke om polymyalgia rheumatica eller arteritis temporalis:
   
 • Akutt-fase parametre (SR/CRP)
 • Morgenstivhet
 • Ømme temporalarterier?
 • Hodepine/ tinningømhet?
 • Synsfeltutfall?

  Ved mistanke om systemisk bindevevssykdom:
 • Kliniske funn avhengig av sykdom
 • Autoantistoffer (ANA, ENA, antiDNA osv)
 • Akutt-fase parametre (SR/CRP)
 • Hematologi
 • Nyrefunksjon (s-kreatinin, proteinuri, hematuri)
Logo

Revmatismesykehuset AS
Magrethe Grundtvigsvei 6
2609 Lillehammer
Telefon: 61279500
Telefaks: 61279550
E-post: post(at)revmatismesykehuset.no

Gå til mobilversjonen