Vi tenker også på miljøet!

Etter et omfattende arbeid ble sykehuset i juni 2016 miljøsertifisert etter den internasjonale standarden, ISO 14001:2015 Sykehuset hadde sin første revisjon i 2017.
Sykehusets hovedoppgaver er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, utdanning av helsepersonell og forskning. Men sykehuset er også opptatt av forhold som påvirker vårt miljø. Mange miljø- og klimatiltak har gevinster for folkehelsen, og et målrettet miljøarbeid utgjør en viktig del av spesialisthelsetjenestens samlede samfunnsansvar.

Sykehusets miljøutvalg er ansvarlig for miljøarbeidet som innebærer interne prosedyrer, sørge for informasjon til ansatte og ved å legge til rette for mer praktiske tiltak som skal bidra til å redusere uønsket miljøpåvirkning.

Aktuelle områder er avfallshåndtering, ivaretakelse av bygningsmassen, håndtering av legemidler og kjemikalier, ulike forhold knyttet til vårt mattilbud og transport av varer og personer.

Gjennom forebygging og systematisk forbedring skal sykehuset redusere negative påvirkninger på det ytre miljøet og oppfylle både myndighetenes miljøkrav og kravene i henhold til den internasjonale standarden. Sykehuset har som en del av arbeidet med kontinuerlig forbedring, innarbeide rutiner som sikrer at vi ivaretar vårt ansvar knyttet til miljø, miljøvurderinger og miljøkostnader. Dette arbeidet involverer alle ansatte.

Vi skal bidra til et samfunnsansvar for en bærekraftig utvikling og med det sikre best mulig levekår for våre etterkommere. For å få til dette arbeidet i praksis, utarbeides det konkrete miljømål og planer for tiltak som må til for å nå målene.

For å sikre at miljøarbeidet er et arbeid som har kontinuerlig fokus er det årlig interne revisjoner hvor en vurderer hvordan miljøpolitikken blir etterlevd, hvordan miljøarbeidet blir utført og hvilke resultater en har oppnådd. Sykehusets miljøpolitikk skal være dynamisk og i kontinuerlig forbedring.
 

Logo

Revmatismesykehuset AS
Magrethe Grundtvigsvei 6
2609 Lillehammer
Telefon: 61279500
Telefaks: 61279550
E-post: post(at)revmatismesykehuset.no

Gå til mobilversjonen