Revmatismesykehuset er et miljøvennlig sykehus

Gjennom forebygging og systematisk forbedring skal vi redusere vår negative påvirkning på det ytre miljøet og oppfylle myndighetenes miljøkrav og kravene i ISO 14001. Sykehuset ble sertifisert i 2016. Sykehuset vil som en del av internkontrollsystemet arbeide med kontinuerlig forbedring. Dette sikrer at vi ivaretar vårt ansvar knyttet til miljø, miljøvurderinger og miljøkostnader. Miljøvurdering er også en del av våre beslutningsprosesser. På denne måten tar vi et samfunnsansvar for en bærekraftig utvikling og med det sikrer best mulig levekår for våre etterkommere. Arbeidet er forankret i ledelsen og alle medarbeidere har et medansvar i dette arbeidet.

Logo

Revmatismesykehuset AS
Magrethe Grundtvigsvei 6
2609 Lillehammer
Telefon: 61279500
Telefaks: 61279550
E-post: post(at)revmatismesykehuset.no

Gå til mobilversjonen