Fritt behandlingsvalg

Du har som pasient rett til å velge ved hvilken offentlig eller privat virksomhet henvisningen skal vurderes. Du kan imidlertid bare velge virksomheter som har rett til å tildele pasient- og brukerrettigheter.

Dersom du har fått rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten kan du velge ved hvilken offentlig eller privat virksomhet helsehjelpen skal ytes. Når det gjelder private virksomheter, kan du kun velge privat virksomhet som har avtale med regionalt helseforetak.  Revmatismesykehuset har slik avtale og du er velkommen til å søke om behandling hos oss dersom du har en revmatisk sykdom.

Fritt behandlingsvalg gir imidlertid ikke rett til å velge behandlingsnivå, du kan altså ikke velge et mer spesialisert behandlingstilbud enn det du har fått rett til.

Hvis du velger behandlingssted utenfor egen helseregion, kan behandlingsstedet avvise din henvendelse dersom de anser det som nødvendig for å sikre pasienter i egen helseregion sin rett til vurdering og behandling. 
Ved behandling utenfor egen helseregion må du betale en forhøyet egenandel for reise.

Ytterligere informasjon om rett til fritt behandlingsvalg og ventetider for et utvalg av undersøkelser og diagnoser kan du få ved å ringe 800 43 573, eller på ordningens hjemmeside www.helsenorge.no. Du kan også be fastlegen om hjelp.

Logo

Revmatismesykehuset AS
Magrethe Grundtvigsvei 6
2609 Lillehammer
Telefon: 61279500
Telefaks: 61279550
E-post: post(at)revmatismesykehuset.no

Gå til mobilversjonen