Fristbrudd

Dersom du er innvilget rett til nødvendig helsehjelp skal du i vårt svarbrev få informasjon om frist for når behandling senest skal starte opp. Videre skal du få informasjon om tid for oppmøte. Dette tidspunktet skal settes før frist for når nødvendig helsehjelp skal gis

Dersom Revmatismesykehuset ikke kan gi deg et oppmøtetidspunkt før den juridiske fristen for start av helsehjelp eller at oppmøtetidspunktet må endres slik at frist ikke kan overholdes, skal sykehuset umiddelbart kontakte HELFO, som er ansvarlig for å skaffe et alternativt behandlingstilbud.

Denne kontakten med HELFO må ikke avklares med deg på forhånd.

Dersom Revmatismesykehuset kan tilby time umiddelbart etter dato for frist, vil sykehuset ta kontakt og informere om når time kan tilbys. Hvis du da ønsker å avvente time på Revmatismesykehuset i stedet for at HELFO skaffer tilbud annet sted, vil sykehuset ikke varsle HELFO. 

Logo

Revmatismesykehuset AS
Magrethe Grundtvigsvei 6
2609 Lillehammer
Telefon: 61279500
Telefaks: 61279550
E-post: post(at)revmatismesykehuset.no

Gå til mobilversjonen