Forskning

Revmatismesykehuset har gjennom spesialisthelsetjenesteloven et lovpålagt ansvar for å drive forskning. Disse forpliktelsene er fulgt opp i sykehusets driftsavtale med Helse Sør-Øst. 

Som en relativ stor revmatologisk enhet med områdeansvar skal Revmatismesykehuset aktivt bidra til å skape ny kunnskap og formidle denne. Sykehuset skal ha en klinisk praksis basert på den beste kunnskap som finnes på aktuelle områder; dvs. ha en kunnskapsbasert praksis.

For å sikre god kvalitet på klinisk praksis har Revmatismesykehuset et kontinuerlig utviklingsarbeid basert på ferske og oppdaterte forskningsresultater fra eget og andre forskningsmiljøer.

Forskningsprosjekter av høy kvalitet gir sykehuset økt status, er positivt for våre pasienter, sikre pasienttilstrømning og har stor betydning for rekruttering av dyktige fagfolk.

Sykehuset har i en årrekke satset på forskning gjennom doktorgradsarbeid, deltakelse i en rekke samarbeidsprosjekter og ved oppdragsforskning. Forskningsinnsatsen ved sykehuset er i god utvikling. 

Pr. mai 2019 har sykehuset 2 forskere med doktorgrad og en doktorgradsstipendiat. I tillegg har en professor fra UiO deltidsengasjement ved sykehuset.

Sykehuset har bygd opp en biobank med hjertebiopsier som brukes i egen forskning og i samarbeid med internasjonale forskningsmiljøer. Resultater fra egen forskning presenteres på konferanser nasjonalt og internasjonalt.

Visjon:
Revmatismesykehuset skal være en aktiv og innovativ forskningsaktør innen revmatologi.

Strategier:
Revmatismesykehuset skal ha høy kvalitet på egen forskning gjennom oppbygning av egenkompetanse og aktivt samarbeid med anerkjente nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. 
Revmatismesykehuset skal posisjonere seg iforhold til store og viktige satsinger regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette vil kunne styrke muligheten for ekstern finansiering av nye studier.

Satsingsområder:
Hjertelidelser og revmatisk sykdom 
Biomarkører og revmatisk sykdom 
Tverrfaglig behandling, rehabilitering og arbeidshelse
Oppdragsforskning

Medisinsk forskning:   

Vil du vite mer om forskningen kan du klikke på den enkeltes navn.

Ivana Hollan
Cristina Spada  
Frode Krøll  (Sluttet ved RS)
Halvor Nygaard  (Sluttet ved RS)
Ingrid Hokstad  (Sluttet ved RS)
Knut Mikkelsen  (Sluttet ved RS)
Sverre Holm (Sluttet ved RS)
Gunnbjørg Hjeltnes (Sluttet ved RS)

Forskning innen rehabilitering, pasientundervisning, etikk  
Aud Rønningen  
Bente Hamnes  
Berit Hagemoen Linberg  
Ingvild Bø  
Åse Skarbø  (sluttet ved RS)

Inger Tollefsrud     (Sluttet ved RS)

 

Logo

Revmatismesykehuset AS
Magrethe Grundtvigsvei 6
2609 Lillehammer
Telefon: 61279500
Telefaks: 61279550
E-post: post(at)revmatismesykehuset.no

Gå til mobilversjonen