Rehabilitering

Revmatismesykehuset tilbyr rehabiliteringsopphold for pasienter med revmatisk inflammatorisk sykdom.

Det må søkes om opphold via fastlege og søknaden blir vurdert av våre revmatologer. Hvilket rehabiliteringsopplegg som er aktuelt, vil være avhengig av diagnose og hvilke utfordringer den enkelte står ovenfor.  

Rehabilitering
Overordnet mål for all rehabilitering er at den enkelte skal kunne fungere best mulig ut fra egne premisser i aktiviteter og deltakelse i samfunnslivet. 

Revmatismesykehuset tilbyr spesialisert rehabilitering for pasienter med revmatisk inflammatorisk sykdom. Dette skjer hovedsakelig i form av innleggelse, men kan også foregå som dagbehandling. 

Pasienter med følgende diagnoser kan henvises til rehabiliteringsopphold via fastlege eller lege i vår poliklinikk:

  • Revmatoid artritt
  • Psoriasis artritt
  • Bekhterev/ SpA
  • Sjøgrens syndrom
  • SLE (Systemisk Lupus Erythematosus)
  • Sklerodermi
  • Andre inflammatoriske revmatiske sykdommer


Hvilket rehabiliteringsopplegg som er aktuelt, vil være avhengig av diagnose og hvilke utfordringer den enkelte står ovenfor og vurderes av Revmatismesykehusets inntaksansvarlige revmatolog.  

Gjennom tett samarbeid mellom den enkelte pasient og et tverrfaglig team bestående av helsepersonell med spesialkompetanse gjennomføres en grundig kartlegging og aktuelle tiltak igangsettes. Opplegget er individuelt tilpasset. Rehabiliteringen tar utgangspunkt i pasientens utfordringer og mål samt spesialistenes vurdering. Det fokuseres på å bedre funksjon og mestringsevne. Aktivitet og egeninnsats vektlegges for å oppnå ønskede resultater. 

Rehabiliteringen baseres på skriftlig formulerte mål og en strukturert timeplan for opplegget som består av et variert aktivitetstilbud med trening i gymsal og basseng, stavgang, håndtrening, individuelle samtaler og erfaringsutveksling. 
En person i det tverrfaglige teamet utnevnes til koordinator for oppholdet.

Ut fra den enkeltes behov vil en kunne møte fysioterapeut, sykepleier, hjelpepleier, ergoterapeut, sosionom, lege, psykolog, ortopediingeniør, kostveileder og aktivitør.   

 

Rehabilitering ved innleggelse i sengeavdeling
Rehabiliteringsoppholdet er individuelt tilpasset og er som regel av to ukers varighet.  Rehab Pluss - Rehabilitering med kombinasjon av innleggelse og oppfølgingsdager 

Dette er et rehabiliteringsprogram som i stor grad lar seg kombinere med arbeid og hverdagsliv for øvrig.

Det består av totalt ti behandlingsdager fordelt over syv måneder, hvor de første 4 dagene er innleggelse. Deretter vil oppfølgingen foregå som enkeltstående dager ca en gang i måneden 
Programmet er individuelt tilpasset, tverrfaglig,  i en fast gruppe med opptil åtte personer med forskjellige inflammatoriske revmatiske diagnoser.


POLIKLINISK BASSENGTRENING MED FYSIOTERAPEUT
For personer som har følgende diagnoser, leddgikt/ psoriasis leddgikt/ bekhterev.

Onsdag og torsdag  kl 13:00. Oppstart uke 36-2018.

14 deltagere i hver gruppe som går over 12 ganger,- en gruppe høst og en gruppe vår.

Deltakere må ha rekvisisjon fra fastlege.

Tilbudet annonseres i august.  For mer info/påmelding tlf. 400 25 961


Arbeidshelse
Med god utredning, moderne og riktig tilpasset medisinsk behandling fungerer stadig flere av pasientene som har revmatiske inflammatoriske sykdommer i arbeidslivet. Gjennom prosjektet over flere år har de ansatte spisset sin faglige og tverrfaglige kompetanse på området. De som strever i arbeidslivet eller står i fare for å falle ut har mulighet til individuelle konsultasjoner hvor det fokuseres på ulike områder av det å mestre yrkesaktivitet og helseutfordringer.

Arbeidshelse er en avgrenset del av helsebegrepet og sier noe om forholdet mellom faktorer som påvirker mulighetene for å fungere i arbeid og helseutfordringer. Å ha fokus på det friske, også når sykdom blir en faktor som påvirker livet, er sentralt.

Ved revmatismesykehuset kombineres den medisinske kompetansen med et spisset fokus på bevisstgjøring av muligheter og hva som bidrar til nærvær i arbeidslivet.

Med overordnet mål om å kunne fungere som yrkesaktiv kan en også delta i ulike gruppeopplegg som for eksempel livsstyrketrening

 

Logo

Revmatismesykehuset AS
Magrethe Grundtvigsvei 6
2609 Lillehammer
Telefon: 61279500
Telefaks: 61279550
E-post: post(at)revmatismesykehuset.no

Gå til mobilversjonen