Rettigheter

Som pasient har du en rekke rettigheter i møte med helsevesenet.

Disse er nærmere beskrevet i ulike lover og forskrifter. Du kan også lese mer på Helsetilsynets nettside om pasient- og brukerrettigheter.

I menyen kan du lese en kort sammenfatning av noen av rettighetene og henvisninger videre til mer informasjon.

Logo

Revmatismesykehuset AS
Magrethe Grundtvigsvei 6
2609 Lillehammer
Telefon: 61279500
Telefaks: 61279550
E-post: post(at)revmatismesykehuset.no

Gå til mobilversjonen