HELSENORGE

Det utadvendte Revmatismesykehus

15. juni 2021 fikk sykehuset den gledelige nyheten om at prosjekt «Det utadvendte Revmatismesykehus» ble tildelt 1,4 mill. kr. fra stiftelsen DAM. Prosjektet er et samarbeid mellom Revmatismesykehuset, Norske Kvinners Sanitetsforening, sykehusets brukerutvalg, Elverum Revmatikerforening, HelseINN og Elverum kommune. 

​G​jennom aktivitetene i prosjektet har vi som ambisjon å utarbeide en modell for mer individuelt tilpasset oppfølging av personer med revmatisk sykdom i Innlandet. Dette som del av visjonen om «Pasientens helsetjeneste» der vi gjør Revmatismesykehusets tilbud mer tilgjengelig for alle uavhengig av geografi. Det vil vi oppnå ved å kombinere flere arenaer, fysisk og digitalt, i møte med pasientene. Ett av målene med prosjektet er å øke pasientgruppas helsekompetanse slik at de har best mulige forutsetninger for å ta riktige valg i eget liv. Et annet mål er å fremme samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Prosjektet avsluttes til sommeren 2023.
Prosjekt_RS1.jpg

Gjennomføres på Helsehuset i Elverum. ​

Temadager: 

19.sept          Håndartrose
3. oktober     Fibromyalgi ( fulltegnet- vi tar ikke imot nye henvisninger)
28. nov           Leddgikt 

Gruppe artrose i vektbærende ledd 6 samlinger med 2 uker i mellom:
Datoer:  29/9, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 8/12. 


Er dette aktuelt for deg? Ta kontakt med din fastlege for henvisning. 
Henvisning må merkes "Prosjekt Elverum" 
Ønsker du mer informasjon ta kontakt med prosjektleder Tamara Pettersson på tlf 474 89 069 eller  e-post: tamara.pettersson@revmatismesykehuset.no





Fant du det du lette etter?