Brukermedvirkning

Ved Revmatismesykehuset er det opprettet et eget brukerutvalg, som et forum for samarbeid mellom representanter for pasienter/pårørende og sykehuset. 

 

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt. Ved å lytte til disse kan vi videreutvikle helsetjenestene våre på best mulig måte for alle pasienter.

Brukermedvirkning skjer på to nivåer:

•    Medvirkning på individnivå betyr at du kan påvirkeforhold som gjelder deg selv og dine egne behov

•    Medvirkning på systemnivå er rettet mot dem som planlegger tiltakene/tjenestene og har myndighet til å vedta iverksettelse

•    Brukerutvalget er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør.

Brukerutvalgets mandat beskriver utvalgets oppgaver.
Det er videre utarbeidet 13 prinsipper for brukermedvirkning.

Brukerutvalget ved Revmatismesykehuset har åtte medlemmer. Leder er Karin Honne, nestleder er Leif Petter Hansen.

Medlemmer
Navn   e-post adresse Telefonnr   Org. tilhørighet
Karin Honne   khhonn@gmail.com 928 92 063   NRF
Leif Petter Hansen   leif.petter.hansen.1969@gmail.com 958 20 534   NRF
Stine Wasenius Dahl   stinewdahl75@gmail.com 454 63 180   NRF
Aase Lund   aase-lund@hotmail.com 990 15 354   NRF
Ingrid Elisabeth Woldengen   eliwoldw@online.no 906 22 924   NRF
Rolf Harald Dahl   rhar-dah@online.no 980 54 504   NRF
Ragnhild Rossvær   ragnro@online.no 416 31 034   NRF
Erna Marie T Bakke   erna-ba@online.no     BURG

NRF - Norsk Revmatikerforbund

Logo

Revmatismesykehuset AS
Magrethe Grundtvigsvei 6
2609 Lillehammer
Telefon: 61279500
Telefaks: 61279550
E-post: post(at)revmatismesykehuset.no

Gå til mobilversjonen