Håndtering av risikopasienter ved Revmatismesykehuset (koronavirus)

Dersom du har sår hals, feber og hoste, må du ringe til fastlege eller legevakt, og holde deg hjemme.

Dersom du har sår hals, feber og hoste, må du ringe til fastlege eller legevakt, og holde deg hjemme.
Avbestill time på Revmatismesykehuset dersom du har feber eller andre luftveissymptomer slik at vi kan unngå risiko for smittespredning ved oppmøte.
Følg anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

Symptomer

SARS, MERS og covid-19 / Wuhan-viruset) medfører sårt svelg, feber og hoste. Covid-19(Coronavirus) kan angripe lungene og medføre mer alvorlige symptomer som pustevansker og lungebetennelse.


Smitte

koronavirus smitter ved dråpesmitte mellom mennesker.
Kontaktsmitte ved direkte kroppskontakt eller via felles dørhåndtak og lignende kan heller ikke utelukkes.
Inkubasjonstid (tiden mellom smitte og symptomer) kan være opptil 14 dager, men oftest 4-6 dager.


Påvisning av koronavirus

Vurdering av symptomer gjøres vanligvis av fastlege eller legevakt. Virus påvises ved PCR teknikk. Oftest svar etter 2-3 dager. I Norge sendes prøver til Folkehelseinstituttet.

Råd til pasienter: (koronavirus)

 • Hyppig og grundig håndvask med lunket vann og god generell hygiene anbefales
 • Hånddesinfeksjon er godt alternativ dersom håndvask er ikke mulig
 • Unngå smitte ved ikke å reise til epidemiske områder
 • Unngå å ta seg til øyne, nese og munne hvis hendene er ikke rene
 • Viruset kan smitte før den infiserte merker symptomer
 • Smittede bør bruke munnbind
 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken
 • Forebyggende tiltak er spesielt viktig for personer med svekket immunsystem
 • Immundempende legemidler bør vurderes stanset blant smittede inntil infeksjonen er overstått
 • Det er per i dag ikke kunnskap som tilsier at det er grunnlag for å stoppe eller trappe ned pågående immunsupprimerende behandling
 • En vaksine mot covid-19 er ennå (pr februar 2020) ikke utviklet
 • Antibiotika (mot bakterier) virker ikke mot virus
 • Anti-virale medikamenter spesielt for coronavirus er ikke tilgjengelig (pr februar 2020)

Følgende grupper har høyere risiko:

 • Eldre (>65år)
 • Personer med underliggende kronisk sykdom som hjertekarsykdom, diabetes, kronisk lungesykdommer. Kreft og høyt blodtrykk
 • Personer som røyker

For ansatte:

Nye råd til helsepersonell som har vært i områder med vedvarende spredning


Fant du det du lette etter?