Behandlingstilbud

Revmatismesykehuset er et spesialsykehus for pasienter med revmatiske sykdommer. For å komme til undersøkelse/behandling kreves det henvisning fra fastlege, annen lege i primærhelsetjenesten eller fra spesialisthelsetjenesten 

Undersøkelse/behandling skjer ved vår poliklinikk eller innleggelse.

Sykehuset har en rekke faggrupper som leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer og psykologspesialist som alle kan bidra ut fra hva som er den konkrete problemstilling.

Sykehuset samarbeider med Sykehuset Innlandet, Lillehammer om revmakirurgi.

Logo

Revmatismesykehuset AS
Magrethe Grundtvigsvei 6
2609 Lillehammer
Telefon: 61279500
Telefaks: 61279550
E-post: post(at)revmatismesykehuset.no

Gå til mobilversjonen