Ergoterapeutisk funksjonsvurdering

Poliklinikk

Med en ergoterapeutisk funksjonsvurdering kartlegger vi hvordan du utfører dine hverdagsaktiviteter i hjem, skole, arbeid og fritid. Funn fra funksjonskartleggingen kan brukes i planlegging av hensiktsmessige tiltak for deg i din hverdag.

Innledning

Henvisning og vurdering

I samråd med din behandler kan du henvises til en ergoterapeutisk funksjonsvurdering.

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Din behandler vil gi deg informasjon om hva en funksjonsvurdering innebærer, og avklare om dette er noe du ønsker.

Under

Forsamtale

I forsamtalen har vi fokus på hva du gjør i løpet av en dag - både hva du opplever utfordringer med og hva du opplever fungerer bra. Vi vil ha fokus på hva som er viktig for deg i din hverdag.

I løpet av samtalen blir vi enige om hvilke aktiviteter du skal gjennomføre etter samtalen.

Aktivitetsobservasjon

I løpet av samtalen kommer vi frem til to eller tre aktiviteter som er relevante for deg i hverdagen, og som du jevnlig utfører. Disse blir utgangspunktet for observasjonene.

Mens du gjennomfører aktivitetene vil ergoterapeutene observere hvordan du bruker dine kognitive ferdigheter.

Etter

Ergoterapeuten skriver en rapport basert på samtalen og aktivitetsobservasjonene. Rapporten blir sendt til henviser. Ønsker du direkte tilbakemelding fra ergoterapeut, kan du be om dette.

Funn fra observasjonene kan brukes i planlegging av hensiktsmessige tiltak for deg i din hverdag, eksempelvis trening på ulike funksjoner, tilpasse bolig, avklare hjelpebehov og tilrettelegging i arbeid/skole/fritid.

Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Poliklinikk
Revmatismesykehuset
Besøksadresse
Revmatismesykehuset(Kart)
Margrethe Grundtvigs veg 6, 2609 Lillehammer
Besøkstider
mandag - søndag 08:00 - 21:00
Telefon
61 27 95 00
E-post

Kollektivtransport

Nærmeste busstopp er ved Lillehammer sykehus

Parkering

Dersom du kjører bil så får du gratis parkeringsbevis i resepsjonen. Det kan til tider være begrenset med ledige parkeringsplasser, dersom du ikke får parker så henvises det til parkeringsplassen på Maihaugen.

Praktisk informasjon

Avbestille eller endre time

Dersom du har spørsmål om en timeavtale, ønsker å endre eller avbestille time, må du ta direkte kontakt på telefon mandag - fredag kl. 08.00-13:00.

Bruk telefonnummeret på innkallingsbrevet.

Det er mange pasienter som venter på behandling hos oss. Vi oppfordrer derfor at du gir beskjed om endring eller avbestilling av time så tidlig som mulig.

Timeavtalen må avbestilles/endres minst 24 timer (kun hverdager) i forveien. Dersom timen din er på en mandag, må du avbestille den senest fredagen før.

Du kan ikke avbestille eller endre time ved å sende oss e-post eller melding på sosiale medier. Dette er for å overholde personvernloven og pasientsikkerhetsloven.

Foto og film

​​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Revmatismesykehusets område, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Hvordan forebygge spredning av bakterier

​•Vask hendene ofte, bruk ev. hånddesinfeksjonsmidler
•Be om nytt sengetøy eller nattøy om du trenger det
•Be pårørende og venner om å vente med å besøke deg dersom de ikke er helt friske

Kafe

​Kafeen ligger i gamlebygget ved venterom1 og er åpen både for medarbeidere og besøkende.

Her finner du blant annet påsmurte rundstykker, kaker, varm mat og en fristende salat buffe, med et stort utvalg av kaffe og drikke.

Åpningstider
Hverdager kl. 09.00 - 15.00
Helg kl. 10.00 - 15.00

Kiosk

​Vi har en liten kiosk i resepsjonen.

Sosialt samvær

​Det finnes fellesrom med TV i 2. etg.

Taushetsplikt

​​Alle sykehusets medarbeidere har taushetsplikt. Ved ankomst til sykehuset opplyser du hvilke pårørende som skal få opplysninger om din sykdom og behandling. Du kan selv sette begrensinger på om slike opplysninger skal gis.

Tolketjeneste

​Fremmedspråklige pasienter kan få hjelp av tolk under sykehusoppholdet og i poliklinikkene. Det samme gjelder tolketjeneste for døve, døvblinde og hørselshemmede. Tolketjenester er gratis. Ved behov for tolk meldes dette til avdelingen/sengeposten.

Trådløst nett (Wi-fi)

Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "SykehusGjest". Første gang må du registere deg med telefonnummer.

Fant du det du lette etter?