Sengeavdeling

Rehabiliteringsopphold

Hensikten med rehabilitering er at du gjennom en tidsavgrenset, planlagt prosess med klare mål oppnår best mulig funksjons- og mestringsevne.

Sykehuset har tilbud om to ukers rehabiliteringsopphold for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom som har behov for spesialisert, kompleks og intensiv tverrfaglig oppfølging. Pas. får tilbud om oppfølgingssamtale 2 måneder etter oppholdet.


Utredningsopphold
Når det vurderes som hensiktsmessig ut fra pasientens tilstand kan utredning skje ved innleggelse i sengeavdeling.
Det kan være aktuelt for oppstart og oppfølging av medikamentell behandling eventuell endring av pågående behandling. Enkelte tilfeller av infusjonsbehandling skjer under innleggelse.

Kontaktinformasjon

Revmatismesykehuset
Besøksadresse
Revmatismesykehuset(Kart)
Margrethe Grundtvigs veg 6, 2609 Lillehammer
Telefon
61 27 95 00
E-post

Kollektivtransport

Nærmeste busstopp er ved Lillehammer sykehus

Parkering

Dersom du kjører bil så får du gratis parkering ved å registrere bilnummeret ditt ved ankomst i resepsjonen. Det kan til tider være begrenset med ledige parkeringsplasser, dersom du ikke får parkert så henvises det til parkeringsplassen på Maihaugen.

Praktisk informasjon

Hvordan forebygge spredning av bakterier

​•Vask hendene ofte, bruk ev. hånddesinfeksjonsmidler
•Be om nytt sengetøy eller nattøy om du trenger det
•Be pårørende og venner om å vente med å besøke deg dersom de ikke er helt friske

Kiosk

​Vi har en liten kiosk i resepsjonen.

Klær og utstyr

​Ta med toalettsaker, klær og innesko.  Ved innleggelse korttidsopphold eller rehabilitering ber vi deg ta med treningstøy, badetøy og  gode sko for inne- og ute bruk.

Medisiner

Vi ber deg ta med medisiner til de 2 første dagene, resten av innleggelsen får du medisiner av oss. Pasienter innlagt til kurs må ta med egne medisiner for hele oppholdet.  Ta med en oppdatert medisinliste fra fastlegen.

Bruker du øye-dråper, astmamedisiner, insulin, biologiske medisin (sprøyter) eller spesialkremer er det fint om du tar med dette.

Personlige hjelpemidler

Bruker du personlige hjelpemidler, ber vi deg om å ta med disse.
Dersom du har spørsmål i forbindelse med innleggelse er det bare å ta kontakt med oss på telefon 61 27 95 00.

Røntgenbilder

​Røntgenbilder tatt ved et av sykehusene i Sykehuset Innlandet HF har vi elektronisk. Røntgenbilder tatt ved private røntgeninstitutt eller andre sykehus må du selv ta med til oss.

Taushetsplikt

​​Alle sykehusets medarbeidere har taushetsplikt. Ved ankomst til sykehuset opplyser du hvilke pårørende som skal få opplysninger om din sykdom og behandling. Du kan selv sette begrensinger på om slike opplysninger skal gis.

Tolketjeneste

​Fremmedspråklige pasienter kan få hjelp av tolk under sykehusoppholdet og i poliklinikkene. Det samme gjelder tolketjeneste for døve, døvblinde og hørselshemmede. Tolketjenester er gratis. Ved behov for tolk meldes dette til avdelingen/sengeposten.

Trådløst nett (Wi-fi)

Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "SykehusGjest". Første gang må du registere deg med telefonnummer.

Fant du det du lette etter?