Poliklinikk

Utredning og fastsetting av diagnose, samt videre behandling skjer i hovedsak ved poliklinikken.


Infusjonsbehandling
En del av medikamentene som brukes i behandling for revmatisk sykdom gis som infusjon i poliklinikk.


Tverrfaglig poliklinikk
De som kommer til poliklinikken første gang, uten avklart diagnose, får en grundig utredning av revmatolog/fysikalsk medisiner. Utfordringer og behov avgjør hvilke andre fagpersoner som trekkes inn: psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, sykepleier, kostveileder.


Poliklinisk rehabilitering

Dette er et gruppetilbud med individuell oppfølging.
Rehabiliteringen strekker seg over seks samlinger à ca. 5,5 time med to ukers mellomrom, og én oppfølgingssamtale ca. to måneder etter siste samling. Oppfølgingssamtale gjennomføres som videokonsultasjon eller på telefon.

Kontaktinformasjon

Besøkstider
mandag - fredag 08:00 - 15:00
Revmatismesykehuset
Besøksadresse
Revmatismesykehuset(Kart)
Margrethe Grundtvigs veg 6, 2609 Lillehammer
Telefon
61 27 95 00
E-post

Kollektivtransport

Nærmeste busstopp er ved Lillehammer sykehus

Parkering

Dersom du kjører bil så får du gratis parkering ved å registrere bilnummeret ditt ved ankomst i resepsjonen. Det kan til tider være begrenset med ledige parkeringsplasser, dersom du ikke får parkert så henvises det til parkeringsplassen på Maihaugen.

Praktisk informasjon

Avbestille eller endre time

Dersom du har spørsmål om en timeavtale, ønsker å endre eller avbestille time, må du ta direkte kontakt på telefon mandag - fredag kl. 08.00-13:00.

Bruk telefonnummeret på innkallingsbrevet.

Det er mange pasienter som venter på behandling hos oss. Vi oppfordrer derfor at du gir beskjed om endring eller avbestilling av time så tidlig som mulig.

Timeavtalen må avbestilles/endres minst 24 timer (kun hverdager) i forveien. Dersom timen din er på en mandag, må du avbestille den senest fredagen før.

Du kan ikke avbestille eller endre time ved å sende oss e-post eller melding på sosiale medier. Dette er for å overholde personvernloven og pasientsikkerhetsloven.

Foto og film

​​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Revmatismesykehusets område, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Hvordan forebygge spredning av bakterier

​•Vask hendene ofte, bruk ev. hånddesinfeksjonsmidler
•Be om nytt sengetøy eller nattøy om du trenger det
•Be pårørende og venner om å vente med å besøke deg dersom de ikke er helt friske

Ikke møtt til time

​Hvis du ikke møter, og ikke har gitt beskjed minst 24 timer i forveien, må du betale et gebyr på kr 1125. Dette gjelder selv om du har frikort for egenandel.

Kiosk

​Vi har en liten kiosk i resepsjonen.

Taushetsplikt

​​Alle sykehusets medarbeidere har taushetsplikt. Ved ankomst til sykehuset opplyser du hvilke pårørende som skal få opplysninger om din sykdom og behandling. Du kan selv sette begrensinger på om slike opplysninger skal gis.

Tolketjeneste

​Fremmedspråklige pasienter kan få hjelp av tolk under sykehusoppholdet og i poliklinikkene. Det samme gjelder tolketjeneste for døve, døvblinde og hørselshemmede. Tolketjenester er gratis. Ved behov for tolk meldes dette til avdelingen/sengeposten.

Trådløst nett (Wi-fi)

Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "SykehusGjest". Første gang må du registere deg med telefonnummer.

Akutt sarkoidose (Löfgrens syndrom)https://www.revmatismesykehuset.no/behandlinger/akutt-sarkoidose-lfgrens-syndromAkutt sarkoidose (Löfgrens syndrom)AAkutt SarkoidoseAkutt SarkoidoseAkutt SarkoidoseAkutt Sarkoidose
Artrosehttps://www.revmatismesykehuset.no/behandlinger/artroseArtroseAArtroseArtroseArtroseArtrose
Beinskjørhet (osteoporose)https://www.revmatismesykehuset.no/behandlinger/beinskjorhet-osteoporoseBeinskjørhet (osteoporose)BBeinskjørhet (osteoporose)Beinskjørhet (osteoporose)Beinskjørhet (osteoporose)Beinskjørhet (osteoporose)
Bindevevssykdommerhttps://www.revmatismesykehuset.no/behandlinger/bindevevssykdommerBindevevssykdommerBBindevevssykdommerBindevevssykdommerBindevevssykdommerBindevevssykdommer
Blodprøvehttps://www.revmatismesykehuset.no/behandlinger/blodproveBlodprøveBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve
Immundempende behandling ved autoimmun sykdomhttps://www.revmatismesykehuset.no/behandlinger/immundempende-behandling-ved-autoimmun-sykdomImmundempende behandling ved autoimmun sykdomIImmundempende behandling ved autoimmun sykdomImmundempende behandling ved autoimmun sykdomImmundempende behandling ved autoimmun sykdomImmundempende behandling ved autoimmun sykdom
Inflammatoriske rygg- og leddsykdommerhttps://www.revmatismesykehuset.no/behandlinger/inflammatoriske-rygg-og-leddsykdommerInflammatoriske rygg- og leddsykdommerIKroniske inflammatoriske leddsykdommerKroniske inflammatoriske leddsykdommerKroniske inflammatoriske leddsykdommerKroniske inflammatoriske leddsykdommer
Kapillaroskopihttps://www.revmatismesykehuset.no/behandlinger/kapillaroskopiKapillaroskopiKKapillaroskopiKapillaroskopiKapillaroskopiKapillaroskopi
Kortisonbehandling intravenøsthttps://www.revmatismesykehuset.no/behandlinger/kortisonbehandling-intravenostKortisonbehandling intravenøstKKortisonbehandling intravenøstKortisonbehandling intravenøstKortisonbehandling intravenøstKortisonbehandling intravenøst
Leddgikt (revmatoid artritt)https://www.revmatismesykehuset.no/behandlinger/leddgikt-revmatoid-artrittLeddgikt (revmatoid artritt)LLeddgiktLeddgiktLeddgiktLeddgikt
MRhttps://www.revmatismesykehuset.no/behandlinger/mrMRMMR-undersøkelseMR-undersøkelseMR-undersøkingMR-undersøkelse
Måling av bentetthethttps://www.revmatismesykehuset.no/behandlinger/maling-av-bentetthetMåling av bentetthetMBeinskjørhet - Beintetthetsmåling (DXA)Beinskjørhet - Beintetthetsmåling (DXA)Beinskjørhet - Beintetthetsmåling (DXA)Beinskjørhet - Beintetthetsmåling (DXA)
Måling av spyttproduksjonhttps://www.revmatismesykehuset.no/behandlinger/maling-av-spyttproduksjonMåling av spyttproduksjonMMåling av spyttproduksjonMåling av spyttproduksjonMåling av spyttproduksjonMåling av spyttproduksjon
Måling av tåreproduksjonhttps://www.revmatismesykehuset.no/behandlinger/maling-av-tareproduksjonMåling av tåreproduksjonMTåreproduksjonsmåling (Schirmers test)Tåreproduksjonsmåling (Schirmers test)Tåreproduksjonsmåling (Schirmers test)Tåreproduksjonsmåling (Schirmers test)
Nukleærmedisinsk undersøkelse (scintigrafi)https://www.revmatismesykehuset.no/behandlinger/nukleermedisinsk-undersokelse-scintigrafiNukleærmedisinsk undersøkelse (scintigrafi)NNukleærmedisinsk undersøkelse (scintigrafi)Nukleærmedisinsk undersøkelse (scintigrafi)Nukleærmedisinsk undersøking (scintigrafi)Nukleærmedisinsk undersøkelse (scintigrafi)
Polymyalgia revmatika og temporalisarteritthttps://www.revmatismesykehuset.no/behandlinger/polymyalgia-revmatika-og-temporalisarterittPolymyalgia revmatika og temporalisarterittPPolymyalgia revmatika og temporalisarterittPolymyalgia revmatika og temporalisarterittPolymyalgia revmatika og temporalisarterittPolymyalgia revmatika og temporalisarteritt
Raynauds fenomenhttps://www.revmatismesykehuset.no/behandlinger/raynauds-fenomenRaynauds fenomenRRaynauds fenomenRaynauds fenomenRaynauds fenomenRaynauds fenomen
Reaktiv artritthttps://www.revmatismesykehuset.no/behandlinger/reaktiv-artrittReaktiv artrittRReaktiv artrittReaktiv artrittReaktiv artrittReaktiv artritt
Rehabilitering - revmatologiske sykdommerhttps://www.revmatismesykehuset.no/behandlinger/rehabilitering-revmatologiske-sykdommerRehabilitering - revmatologiske sykdommerRRehabilitering - Revmatiske sykdommerRehabilitering - Revmatiske sykdommerRehabilitering - Revmatiske sykdommerRehabilitering - Revmatiske sykdommer
Revmatisk sykdom - planlagt innleggelse ved dag- og døgnenhetenhttps://www.revmatismesykehuset.no/behandlinger/revmatisk-sykdom-planlagt-innleggelse-ved-dag-og-dognenhetenRevmatisk sykdom - planlagt innleggelse ved dag- og døgnenhetenRPlanlagt innleggelse ved dag- og døgnenhetenPlanlagt innleggelse ved dag- og døgnenhetenPlanlagt innleggelse ved dag- og døgnenhetenPlanlagt innleggelse ved dag- og døgnenheten
Revmatologisk utredninghttps://www.revmatismesykehuset.no/behandlinger/revmatologisk-utredningRevmatologisk utredningRRevmatologisk utredningRevmatologisk utredningRevmatologisk utredningRevmatologisk utredning
Røntgen av lungenehttps://www.revmatismesykehuset.no/behandlinger/rontgen-av-lungeneRøntgen av lungeneRGeahppáid røntgenRøntgen av lungeneRøntgen av lungeneRøntgen bryst (thorax)
Røntgen av skjelettethttps://www.revmatismesykehuset.no/behandlinger/rontgen-av-skjelettetRøntgen av skjelettetRDákterikki røntgenRøntgen av skjelettRøntgen av skjelettRøntgen av skjelett
Røntgenundersøkelsehttps://www.revmatismesykehuset.no/behandlinger/rontgenundersokelseRøntgenundersøkelseRRøntgenundersøkelseRøntgenundersøkelseRøntgenundersøkelseRøntgenundersøkelse
Sjøgrens syndromhttps://www.revmatismesykehuset.no/behandlinger/sjogrens-syndromSjøgrens syndromSSjøgrens syndromSjøgrens syndromSjøgrens syndromSjøgrens syndrom
Systemisk lupus erytematosus SLEhttps://www.revmatismesykehuset.no/behandlinger/systemisk-lupus-erytematosus-sleSystemisk lupus erytematosus SLESSystemisk lupus erytematosus SLESystemisk lupus erytematosus SLESystemisk lupus erytematosus SLESystemisk lupus erytematosus SLE
Systemisk sklerodermi. Årskontroll og oppfølginghttps://www.revmatismesykehuset.no/behandlinger/systemisk-sklerodermi-arskontroll-og-oppfolgingSystemisk sklerodermi. Årskontroll og oppfølgingSSystemisk Sklerodermi, Årskontroll og oppfølgingSystemisk Sklerodermi, Årskontroll og oppfølgingSystemisk Sklerodermi, Årskontroll og oppfølgingSystemisk Sklerodermi, Årskontroll og oppfølging
Tommelrotslitasjehttps://www.revmatismesykehuset.no/behandlinger/tommelrotslitasjeTommelrotslitasjeTTommelrotslitasjeTommelrotslitasjeTommelrotslitasjeTommelrotslitasje
Ultralydhttps://www.revmatismesykehuset.no/behandlinger/ultralydUltralydUUltralydUltralydUltralydUltralyd
Ultralyd av halspulsårerhttps://www.revmatismesykehuset.no/behandlinger/ultralyd-av-halspulsarerUltralyd av halspulsårerUUltralyd av halspulsårerUltralyd av halspulsårerUltralyd av halspulsårerUltralyd av halspulsårer
Urinsyregikthttps://www.revmatismesykehuset.no/behandlinger/urinsyregiktUrinsyregiktUUrinsyregiktUrinsyregiktUrinsyregiktUrinsyregikt
Vaskulitterhttps://www.revmatismesykehuset.no/behandlinger/vaskulitterVaskulitterVVaskulitterVaskulitterVaskulitterVaskulitter
Vaskulitter i hudhttps://www.revmatismesykehuset.no/behandlinger/vaskulitter-i-hudVaskulitter i hudVVaskulitter i hudVaskulitter i hudVaskulitter i hudVaskulitter i hud
Vevsprøvehttps://www.revmatismesykehuset.no/behandlinger/vevsproveVevsprøveVVevsprøve (biopsi)Vevsprøve (biopsi)Vevsprøve (biopsi)Vevsprøve (biopsi)

Fant du det du lette etter?