Temadag Arbeid

Målet med temadagen er å styrke din helsekompetanse slik at du kan fungere best mulig som yrkesaktiv revmatiker.
Aktuelle tema:

Diagnose,sykdoms- og smerteforståelse.
Helsegevinster ved å jobbe
Tilrettelegging i eget hverdagsliv. 
Balanse arbeid-privatliv
Arbeidsmiljø 
Tilrettelegging på arbeidsplassen
Hva er din utfordring?

Sykefravær. Regler, plikter og rettigheter:

Fysisk aktivitet på arbeidsplassen 

Det må henvises fra lege.

Egenandel kr. 375


Fant du det du lette etter?